STORITVE

V sodelovanju z našimi dobavitelji izvedemo genotipizacijo vaših živali, in na osnovi dobljenih plemenskih vrednosti pripravimo načrt osemenjevanja.