Topgen d.o.o., je v letu 2014 ustanovljeno podjetje, z namenom slovenskim govedorejcem dobavljati kvaliteten plemenski material. Dobavljamo  globoko zamrznjeno bikovo seme zarodke in plemenske živali.

Naši dobavitelji so v svetovnem merilu priznane selekcijske hiše: Semex, Genus Abs, Bayern Genetik, Swiss Genetics, BBG in Evolution. 

Poleg same genetike, nudimo tudi opremo za osemenjevanje, ter ostale proizvode in storitve, ki doprinesejo k hitrejšemu in večjemu selekcijskemu napredku (priprava osemenjevalnih načrtov, možnost genomskega testiranja plemenskih živali…).